Những ai không nên ăn canh nghêu?

Ngao là động vật thân mềm hai mảnh vỏ, sống trong bùn hoặc cát ở nước ngọt và cả nước biển, có vị mặn.Giá trị dinh dưỡng của ngao rất ấn tượng, chứa nhiều vitamin và khoáng chất có lợi. Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ (USDA) khuyến nghị nên ăn […]